Limundo Cafe

Puna Verzija: GIGA PARALELE SAMOGLASNICIMA - azbučnim redom
Ovo je svedena verzija Limundo Cafe-a. Ovde se nalazi Limundo Cafe pun boja, lepote i radosti.
Stranica: 1 2 3
GIGA-PARALELE SAMOGLASNICIMA azbučnim redom

PRAVILA :

1. SAMOGLASNICI : A , E , I, O, U

2. Svaki učesnik treba da napiše 5 reči
- prva reč sadrži samoglasnik A
- druga reč - E
- treća reč - I
- četvrta reč - O
- peta reč - U


3. Svaka reč može da ima SAMO JEDAN SAMOGLASNIK, osim kada azbučnim redom dođe na red reč koja počinje jednim od samoglasnika

4. Sledeći učesnik nastavlja novim slovom po azbučnom redu

5. Broj slova u jednoj reči nije ograničen

6. Dozvoljeni su sve vrste reči : imenice, zamenice, pridevi, glagoli, prilozi, predlozi… u svim padežima i oblicima , žargonski izrazi, skraćenice.

7. Ukoliko reč-skraćenica-žargon nije mnogo poznata, linkovati je, ili napisati značenje bledim slovima

8. Nisu dozvoljene reči koje nisu u skladu sa pravilima Foruma.

9. Ukoliko se ne možete setiti neke reči sa određenim samoglasnikom, stavite crtu i nastavite igru.

10. AZBUČNI red, ne abecedni, znači : A, B,V,G,D,Đ,E,Ž,Z,I,J,K,L,Lj,M,N,Nj,O,P,R,S,T,Ć,U ,F,H,C,Č,Dž,Š.


PRIMERI :

Alat ----- A
Adler –--E
Akrilik –-I
Akord –-O
Amur ----U


Brada
Breme
Blic
Bor
Burmut

Vangla
Vez
Vidik
Vodoskok
Vruć

Garaža
Gerber
Grliti
Govor
Gust

Drama
Dete
Ditrih
Dobro
Duduk

Đana
Đer
Đinin
Đoko
Đuru

Etapa
Ester
Edikt
Ebonos
Erdut


Žvaka
Žedne
Žiri
Žorž
Žustru

Zarada
Zver
Zbir
Zob
Zulum

Irak
Itebej
Irig
Istok
Irkutsk

Jadac
Jevrem
Jidiš
Jod
Jul

Kaskada
Krevet
Krimić
Kokoš
Krug

Lada
Leden
Lilić
Lovor
Lug

Ljaga
Lješ
Ljig
Lj----
Ljubnut

Maslačak
Mrešćenje
Misliti
Modro
Muk

Nastavak
Nevreme
Niš
Novgorod
Nudus

Njanjav
Njene
Njišti
Njom
Nj----

Oaza
Ostende
Osmisliti
Oko
Okulus

itd.. azbučnim redom

Pa da pocnemo:

Ana
Aber
Asim
Apolon
Adut
Bakalar
Bern
Biti
Bohor
Buržuj
hal pazi ovo hahahah
Biti buržuj u Bernu u bakarnom bohoru? Tongue
(08.03.2017 03:02)1halogen Piše: [ -> ]Biti buržuj u Bernu u bakarnom bohoru?  Tongue
Majka Muju shishala na struju xaxaxaxaxax

vajar
vek
vir
vuk
vo...
gazda
geslo
gica
gost
gurav
dan
dejan
dinosaurus
doktor
dukat
đankoza
đeram
đidija
đorđe
đubre
(10.03.2017 00:38)1halogen Piše: [ -> ]Bravo Bravo Bravo đankoza
đeram
đidija
đorđe
đubre
LOL LOL
ena
ekser
elektricitet
elektricno
eureka
Žarkovo
žena
Židov
žovijalan
žurka
zara
zero
ziper
zoran
zumbul
Italija
Ines
itinerer
inox
iznuren
jana
jesen
jubilej
janko
Jugoslavija
kara
keper
kiseo
košuta
kupus
lara
lesnik
lisac
lopov
lupa
Stranica: 1 2 3