Limundo Cafe

Puna Verzija: Garantni list - novi zakon
Ovo je svedena verzija Limundo Cafe-a. Ovde se nalazi Limundo Cafe pun boja, lepote i radosti.
Garantni list vise ne postoji na nacin kao ranije, naime po novom Zakonu o potrosacima podrazumeva se zakonska saobraznost za sve tehnicke proizvode u trajanju od 2 godine i trgovac nema obavezu izdavanja posebnog garatnog lista za taj period. Ako je trajanje garancije duze od 2 godine tada moraju da daju i garantni list jer je duzi rok od zakonskog. Ovo pisem jer pri pokretanju aukcija za predmet u garanciji cekiram opciju Garancija(vazeci garanti list) a zapravo garantni list ne postoji iako je predmet u vazecoj garanciji. Opcija bi morala da dobije drugaciji naziv recimo: garantni list ili zakonska saobraznost do 2 godine.

Ako neko ima duze od dve godine tada mora imati garantni list na kome to pise a ako je do dve godine tada se podrazumeva zakonska saobraznost i ne mora postojati poseban garanti list, trgovci daju najcesce sada daju neki papiric na kome pise par redova o saobraznosti proizvoda ali to nije garanti list.

Limundo tim treba sto pre da ispravi tu opciju da bi se izbegli moguci nesporazumi sa kupcima za predmete u garanciji a u skladu sa novim zakonom.
Taj zakon vazi vec jedno 2-3 godine, mozda i vise, ne mogu da se setim kada je stupio na snagu. Do dve godine ne mora garantni list, odnosno nije obavezan. Garancija je fiskalni racun.
Za garanciju preko dve godine mora se izdati garantni list sa fiskalnim racunom.
Zakon je sa zadnjim izmenama kako je meni receno na snazi od 06.2016. , problem je sto u limundo postavkama kada se pokrece aukciija pise - Garancija (važeći garantni list) - a kada je aukcija pokrenuta pise samo - garantni list - DA ili NE. To unosi zabunu.

Nema opcije pri pokretanju aukcija na primer da se odabere: - garancija sa garantnim listom ili zakonska saobraznost - jer u zakonu je od skora predvidjeno da do 2 godine nemora garantni list.

Ovo sve pisem zato sto sam morala da objasnajvam kupcu kako postoji garancija na uredjaj iako na aukciji pise da nema garantni list(nisam cekirala tu opciju - garancije ima - nema garantnog lista) te bi limundo trebalo da promeni ove stavke da se time ne unosi zabuna pri prodaji.
molimo vas da ne mešate fiskalni račun i garantni list,,,, garantni list važi i bez fiskalnog računa koji je overen pećatom prodavca,popunjen datumom kupovine... I obavezno sa prevodom ....jedno bez drugo može se prodavati samo što u slučaju kupovine sa računom kupac nezna gde se predmet uslučaju popravke šalje,dok prodavci kažu pošaljite ih nama pa ćemo mi proslediti predmet....Što to uopšte nije tačno ,,predmet se šalje u ovlašćeni servis koji stoji u garantnom listu da je nadležan za popravku uređaja...To što pojedininci prodaju robu samo sa fiskalnim ,,i govore da je i to garancija,, verujte da nije tačno i nemože biti....jer u servisu traže overenu garanciju..PROSTO...
Zao mi je slavica-smit ali mislim da niste u toku...Vi upravo mesate neke stvari. Zakon je promenjen i to sto vi navodite u samo u jednom delu je tacno i vazilo nekada

Mozete i sami kao i ja upotrebiti malo google, jas sam jer me ovo interesuje to vec uradila i evo i za ostale zainteresovane par citata iz vazeceg Zakona o zastiti potrosaca:

Član 55

Pri zaključenju ugovora o prodaji robe i oglašavanju povodom prodaje, trgovac je dužan da se uzdrži od upotrebe izraza "garancija" i izraza s tim značenjem, ako po osnovu ugovora o prodaji potrošač ne stiče više prava nego iz zakonske odgovornosti trgovca za nesaobraznost robe ugovoru, odnosno drugih prava u skladu sa ovim zakonom.

Znacenje je ocigledno i vrlo prosto ako nije garancija duza od 2 godine tj. od perioda zakonske saobraznosti i kupac ne stice vise prava od predvidjenih zakonskom saobraznoscu tada trgovina ili proizvodjac nema pravo niti da izdaju garantni list niti da koristi rec "garancija" u dokumentima vec se podrazumeva zakonska saobraznost.  

Član 54

Garancija je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom, i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa tom robom.
.........
Garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru.

Znaci vec imate prava podrazumevana pod saobraznoscu i nikakava garancija ne moze uticati na njih zato je bespredmetno i njeno izdavanje ako stavke iz garancije nisu van zakonskih okvira tj. ne nude vise od obaveza propisanih zakonom odnosno saobraznoscu.

Član 56

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 52, 54. i 81. ovog zakona, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.


Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Kao sto vidite svuda pise prodavac je duzan, seviser nije duzan nista da postupi ili uradi sem ako nije istovremeno i prodavac i nigde se i ne spopminje vezano za reklamacije. Ko ce da servisira i kako to je na prodavcu da se time bavi potrosaca to ne interesuje. :rukovanje:

Reklamaciju ne obavljate u servisu vec na mestu prodavca gde je predvidjeno da se preda reklamacija. Racun ili slip kartice ili garantni list(za prava veca od zakonskihh recimo Gorenje daje na neke predmete 5 godina garancije) je dovoljan za reklamaciju bez obzira na garantni rok. Ali garantni list ne moze vise da postoji  za sve sto ima zakonsku zaobraznost do dve godine. Garancija je sada pravo koje je vece od zakonskog tj. podrazumevanog od dve godine.

Ovu temu sam pokrenula zbog pogresnog oznacavanja od strane limunda pri pokretanju aukcija koje moze izazvati zabune kod kupaca a ne da bih dobila pogresna tumacenja meni poznatog sada vazeceg zakona. Pozdrav i sve najbolje :thumbsup: